Wsparcie
Wsparcie

Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność możesz to uczynić dokonując darowizny.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer konta.
W tytule przelewu należy umieścić dopisek – „darowizna na cele statutowe”.

Liga Obrony Suwerenności 

80-308 Gdańsk
ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2

Santander Bank

67 1500 1025 1210 2007 3488 0000


ZASADY DOKONYWANIA DAROWIZN

Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.

Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę może być dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.

Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność możesz to uczynić dokonując darowizny.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer konta.
W tytule przelewu należy umieścić dopisek – „darowizna na cele statutowe”.

Liga Obrony Suwerenności

80-308 Gdańsk
ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2

Santander Bank

67 1500 1025 1210 2007 3488 0000


ZASADY DOKONYWANIA DAROWIZN

Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.

Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę może być dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.